Åbningstider. Lørdag 9-14 Marts - Nov.      Tirsdag 17-20 i sommertider

Priser   - mobile pay  50 25 12 25               Træningstider                                  Facebook
► Mini og Maxi: kr. 100,-                             ► Mini, C maxi + Old Boys - Træner hel til 25 min. over
► Micro og Trial: kr. 50,-                             ► Maxi - Træner halv til 5 min. i hel

For at vi sikre vi får noget effektiv køretid, er det vigtigt at du er på din flagpost til tiden.

KØRSEL I RYTTERGÅRDEN I TOMGANG - MILJØMÅTTE SKAL BRUGES

Telefon nummer til Kolding Skadestue - 70110707

Opdateret 04-07-2017

Race day 21. April 2018

Generalforsamling tirsdag d. 14 November.

Kære KMCK Medlemmer,

KMCKs ordinære generalforsamling afholdes den 14. November 2017 kl. 19 i KMCK´s klubhus, Profilvej 8, 6000 Kolding. Alle medlemmer opfordres til deltage så I kan være med til at beslutte hvordan jeres klub skal køres.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse at det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag / vedtægtsændringer.
5. Valg af evt. formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og kørerepræsentant.

  • Ian Fasken, Brian Larsen, og Bjarne Mazur er på valg og modtager genvalg.
  • Sebastian Ørnstrøm modtager ikke genvalg.

6. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes via mail og på hjemmesiden www.kmck.dk 14. dage inden generalforsamlingen. Medlemmer der ønsker, at få tilsendt pr. brev skal rette henvendelse til bestyrelsen.
Forslag (vedtægtsændringer) der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen.
Der afgives skriftlig afstemning hvis et medlem forlanger det. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen.
Man skal have gyldig medlemskab og være mindst 10 år for at have stemmeret.
Referat er tilgængeligt på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmer antal.

På gensyn fra KMCK bestyrelsen.

Rabat aftale hos Kolding Lokalsyn

Minikørerne fra KMCK løb med guldet i DM for klubhold 2015 på hjemmebane i weekenden

Tillykke til:

  • Michel Young Schmidt
  • Lasse Junge
  • Rasmus Pedersen

KMCK’s OB kørere: Ian Fasken, Martin Schmidt og Christian Lyngvig trak en flot 5. plads hjem.

I Maxi A finalen blev det til en 17. plads til Søren Rasmussen, Benjamin Fasken og Thomas Rasmussen samt en 20. plads til Sebastian Ørnstrøm, Andreas Elkjær og Thomas Feddersen.

I Maxi B finalen blev det til en 14. plads til Patrick Grundahl, Jonas Junge og Jens Martin Egelund.

FOTO: Troels Vogt

DM Hold Præmie overrækkelse

Betaling med Mobil pay i KMCK

Man kan nu betale med Mobilepay i KMCK på nr. 50 20 78 50. Venligst udvis tålmodighed hvis I betaler på den måde, mens vi prøver til få lidt styr på hvordan vi håndterer det og de træningsleder som har ikke brugt det før, lærer det.

Opdateret 3.3.2017