KMCK Bestyrelsesmøde d. 19-02-2013

 

Til stede er; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Ian Fasken , Carsten Jacobsen, Bjarne Mazur, Jonas Jensen.

 

Dagsorden:

1 Sjøholms cup.

2 Lave bane

3 Ryttergård

4 Træningsvagter/opstart sæson

5 Skylleplads

6 Repræsentantskabsmøde

7 Trial

Evt.

 

Punkt 1. Sjøholms cup. 7 April

Løbstilladelse PH.      Samaritter, CJ undersøger om Kolding komune kan levere billigere.      Tæller PH (Claus fra Børkop(28159399) og Sussi, Ralf).     Park Fermet Kim Kjerkegård.     Flagposter I.F (kontakt hjemmeværn I.F). Stævneleder PH.           Program C.J.       Indskrivning C.J.    Kantine B.G (mad til officials B.G)          Bane J.J        Pokaler B.G         Starter (Thomas Jensen?) C.J         Elektronik. B.M        Ryttergård C.J (Brian Christensen?)       Teknisk kontrol C.J (Brian Christensen?)

 

Punkt 2. Bane.

Baneprojektet er PT udskudt PGa frost. Vi afventer. Sidste mulige weekend er midt i Marts, ellers ventes til efter Sjøholm Cup… EVT kan RGS bruges til en nødrep inden løbet.

 

Punkt 3 Ryttergård.

B.M. undersøger pris på kabler til strøm i ryttergård.

 

 

Punkt 4. Træningsvagter/opstart sæson.

Vi venter med at lægge en træningsleder-kalender til næste møde. Det er usansynligt at vi kan starte banen op først i Marts

 

Punkt 5. Skylleplads.

I.F. fremlægger planer for en ny skylleplads, startes ved arbejdsdagen 24-2-13. C.J har minigraver med. P.H. har rendegraver med fra RGS

 

Punkt 6. Repræsentantskabsmøde.

P.H.f remlægger forslag fra andre klubber som skal drøftes til rep.mødet.

 

Punkt 7. Trial. Flyttes til næste møde

 

EVT. S.A. undersøger prisen på en klubcykelforsikring hos DMU.

 

Referant Jonas Jensen.

 

Næste B-møde er D 5-3. kl.19.00

Punkter: Sjøholm cup, Vagtkalender, rep. Møde, trial.