Referat Generalforsamling 2020

KMCK Generalforsamling - referat 26-11-2020

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflægger beretning.

 3. Fremlæggelse at det reviderede regnskab.

 4. Behandling af indkomne forslag / vedtægtsændringer.

 5. Valg af evt. ny bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og kørerepræsentant.

 6. Thomas Sørensen er på valg og modtager genvalg.

 7. Peter Gitz er på valg og modtager genvalg.

 8. Steen Vig er på valg og modtager genvalg.

 9. Brian Larsen er ekstraordinært på valg og modtager ikke genvalg. - genvalgt

 10. Bjarne Mazur er ekstraordinært på valg og modtager ikke genvalg.

 11. Ian Fasken er ekstraordinært på valg og modtager ikke genvalg.

 12. Eventuelt.

Budget 2021

 • Løsning til kantpæle

 • Dræn flyttes væk fra bane

 • Sprinkleranlæg –

 • Sponsorat til sprinkler,

 • Banevedligehold.

 • Matriale rep.

 • Almen drift.

  Beløbene for de enkelte poster blev oplyst på Generalforsamlingen.(oplyses ikke her)

Nye bestyrelsesmedlemmer:

 • Jan Feddersen

 • Allan Speedtsberg

 • Sanne Dyrehave Pedersen

Kørerepræsentanter:

 • Victor Due

 • Benjamin G. Mathiesen

Nye forslag:

 • Tjek ind med licenskort, herefter kan der trænes og se tider på en skærm.

 • Arbejd på at finde sponsorer.

  • Faste sponsorer.

  • sponsorer til specifikke projekter.

 • Evt. større klubskilt ud til vejen evt. med sponsorer på.

 • Hjemmeside + kamera trænger til opdatering.

 • Startbom med riste.

 • Evt. start flyttes til modsat side, sådan at første sving kan ses af tilskuer.

 • Ny medlemmer:

  • føler at det er ustruktureret.

  • Mangler info om praktiske ting.

 • Stor kalender med træningsleder + mobilnummer + aktiviteter og løb.

   

 •