Referat bestyrelsesmøde d.26.05-2014.

 

Deltager var; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Carsten Jacobsen, Keld Christensen, Ian Fasken, Bjarne Mazur.

 

Agenda:

  1. Info siden sidst.

Formanden syntes at det netop afholdte løb i samarbejde med Børkop forløb godt og der afventes på endelig afregning fra Børkop.

Kantinen havde et godt salg på dagen.

Banen og klubben bliver der talt meget positivt om rundt om i DK.

Formanden fortalte om et meget positivt besøg fra Kolding kommunes fritidsudvalg.
 

  1. Træning / Sektionstræning.

Ian mangler kun en træner til en af de sidste sektions træninger.

Der vil i fremtiden blive indsat på hjemmesiden hvordan det er gået vores medlemmer i de løb de stiller op til i indland og udland og ved oprykning i klasser.

Det henstilles til at medlemmerne selv sender info om dette til webmaster for KMCK, som månedligt sætter dette på hjemmesiden.
 

  1. Gennemgang af de enkelte udvalg.

Kantineudvalget ønsker hjælp til bemandingen, Carsten tager fat i kommunen om en evt hjælp til bemandingen fra en ældregruppe.

Bettina tager fat i BC Catering om nogle lettere anretninger.
 

  1. Træningsvagter

Der blev informeret om at der har været lidt ændringer i sammensætningen af holdene.
 

  1. Hvad skal vi have lavet mere i år.

Søges om tilskud til ekstra wc bygninger som vi kan benytte ved løb og træningsskoler.

Der søges om tilskud ved kommunen til indkøb af microcykel ( 50ccm ).

Malet bygninger inden sommerferien eller lige efter.

Der bygges en overbygning uden for klubhuset til grillområde.

Den udkørsel der er fra banen ved klubhuset lukkes.

Strøm til ryttergården gøres færdig og  der laves kabler på 30 meters længde som lægges i containeren så dette letter opsætningen i fremtiden.
 

  1. Løbs forberedelse til løbet d. 14-6

Pokaler bestiller Peter

Førstehjælp er på plads

Generator og wc vogne er på plads

Tællerhus er klar bemandes af Kristian Lang

Kantinen er klar.

Brian / Keld tager sig af P-plads

Brian og Bjarne / Keld tager sig af strøm på pladsen.

Carsten laver program.

Carsten bestiller et DMU flag.
 

  1. Regionsmødes

DMU afholder regionsmøde 2/6  i KMCK klubhuset Peter og Ian deltager.
 

  1. Le Man/Sankt hans.

Tager fat i Claus Hansen og  andre i udvalget.
 

  1. Evt.

Der indkøbes manglende sikkerhedsudstyr til buskrydderen.

Der sørges for at havetraktoren bliver lavet.

Angående B-Maxi blev det besluttet at se på en mulig opdel i 2015.

Det indskærpes overfor Trial at de får indskrevet Deres kører til hver eneste træning.

 

Referat Carsten Jacobsen