Referat bestyrelsesmøde d.11.03-2014.


 

Deltager var; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Carsten Jacobsen, Brian Larsen og Keld Christensen, Ian Fasken, Bjarne Mazur.

Agenda:

  1. Info fra alle siden sidst

 

Det blev aftalt at der søges tilskud til microcykler gennem MX-Fonden for at fremme tilgangen af nye små medlemmer.

 

Ian informerede om at trænere og sektionstræningen er ved at være på plads både på stor og lille bane.

 

Ian bestiller 2 micro/mini licenser til klubcyklerne og det koster 100 kr. pr. gang at prøve klubbens cykler.

 

Ved Maxi prøve arrangement hæves prisen til 300 kr. pr gang for at dække udgiften til licensen.

 

Brian informerede om de sidste opgaver med vaskecontaineren.

 

Bettina informerede om kantinen og vagtplanen.

 

Bjarne informerende om mangler i tællerhuset og vaskepladsen

 

Peter informerede om at kloakken nu er lavet således at det virker igen optimalt.

 

      2          DMU-møde

 

Peter informerede om hvad der var oppe og vende på mødet, B.la. løbsfordelingen under DMU, MX Fonde,

 

      3           Dmcu/Dmu

 

Peter oplyste om hvad de endelige regler for den ophævede aftale vil få af betydning fremad rettet.

Carsten kontakter Asger for om det er tilladt at tegne en KMCK klublicens for et DMCU medlem således at denne må køre på KMCK banen og ikke andre.

      4           Div. udvalg gennemgang

 

Alle udvalg er godt i gang.

 

      5           Træningsvagter

 

Carsten informerede om at der nu ligger en træningsledermappe i klubhuset med diverse nødvendige informationer for træningslederen.

Træningsleder vagter er udsendt på mail til alle træningsledere.

Nye træningsledere er sat på hold sammen med gamle træningsledere.

Der blev talt om at flagpost 3 evt. skal flyttes.

 

      6           Hvad skal vi ha lavet i år??

 

Peter kontakter personer angående afholdelse af førstehjælpskursus.

Starterhus og platform bag starten laves færdigt

Tællerhus og kluhus males i år.

Opsætning af micro startbom og nedgravning af sløjfe til transponder på microbanen.

Terassen laves færdig og tagrende på østsiden af klubhuset rettes.

4 Brusekabiner i vaskerummet laves.

Der opsættes en kompressor i containeren med udvendig tilslutning.

 

      7           Løb--  forberedelse  Sjøholm, DM,  classic

 

Classic cross låner klubhuset 27/9 til fest efter Deres løb.

Microløb ved KMCK er aflyst grundet manglende micro-kører i Jylland.

 

      8           Kasser-job,  Bank

 

Peter kontakter Danske Bank for en evt aftale og sammenligner dem med tilbuddet fra Spar Nord.

 

9 Microbanen

 

Carsten aftaler med microudvalget om opsætning af startbom.

Afretning af banen skal der være mere fokus på i fremtiden.

 

      10          evt

 

Carsten bestiller 3 stk. 8 m flagstænger inkl. vippefod evt flag.

Peter sørger for at udstyret til traktoren bliver lavet færdigt.

Peter tager kontakter Kim Hedegård om afretning af banen med dozer inden DM og Sjøholm Cup.

 

 

Referat Carsten Jacobsen