KMCK Bestyrelsesmøde d.26.11.-2013

 Til stede er; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Ian Fasken , Carsten Jacobsen, Bjarne Mazur, Brian Larsen og Keld Christensen.

Betyrelsen kostitueres:

Formand: Peter Hyllested

Næstformand: Carsten Jacobsen. Sponsorer

Kasserer: Ian Fasken og ikke endnu navngivet person.

Baneansvarlig: Peter Hyllested

Bestyrelsesmedlem: Bettina Grundahl. Kantine

Bestyrelsesmedlem: Ian Fasken. bygningsvedligehold, talentudvikler, Tidstager.

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Mazur: bygningsvedligehold,

Bestyrelsesmedlem: Keld Christensen Park og anlæg.

Bestyrelsesmedlem: Brian Larsen Park og anlæg samt vaskeplads

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ian Fasken arbejder på at skifte bank fra Danske Bank, til eks. Spar Nord.

 1. Der ansøges om følgende løb i 2014 vi skal dog ikke regne med at få alle.
 1. B-DM
 2. Sjøholm Cup
 3. Regions mesterskab
 4. DM Oldboys
 5. Micro løb
 1. Hvad vil vi i 2014
 1. Bettina forslog at vi laver en weekend med overnatning i klubben med cross loppemarken den ene dag og kørsels og hygge begge.  Dette arbejdes der videre med.
 2. Pumpehuset skal laves færdig således der er godt tryk på vandet og pumpen bliver let at igangsætte.
 3. Arbejde på sektionstræningen og få trænere udefra til at komme og træne vores kører.
 4.  Igangsætte de udvalg som vi skal bruge for at holde klubben kørende. Meningen er at hvert medlem er med i et af udvalgene (gerne flere) således at udvalgsformanden som er en fra bestyrelsen i samråd med medlemmerne i udvalget selv planlægger deres arbejdsopgaver. Carsten sørger for at dette bliver igangsat og udarbejder opgavefordelingerne til de enkelte udvalg.
 5. Peter informerede om at vi i 2014 skal have lavet en lydmåling rundt på banen som skal foretages af Cowi. Peter sørger for at dette bliver udført.

 

5.  For at øge muligheden for at nye medlemmer på microbanen har bestyrelsen besluttet at købe en micro crosser.         Det bliver det kommende micro-udvalg der står for denne. Der vil så være en egenbetaling på kr. 100 for at prøve maskinen som efterfølgende 100 % går til vedligeholdelse af denne maskine.

 

Indskrivning til 2014 vil være 11/1-2014 fra kl. 13-16 i klubhuset eller over nettet på hjemmesiden.

 

Næste bestyrelsesmøde er 20/1-2014

 --------------------

Ref: Carsten Jacobsen