Kolding Motocrossklub

Profilvej 8, 6000 Kolding

Referat af Generalforsamling 13/11/2013 i klubhuset.

Dagsorden

Punkt 1:

Valg af Dirigent; Klaus Hansen

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer.

Stemmetællere vælges.  Jan Feddersen, Grethe Bjerregård.

Punkt 2:

Formanden aflægger beretning; Peter Hyllested. Godkendt

Punkt 3:

Fremlæggelse af det reviderede regnskab; Steen Andersen. Godkendt.

Punkt 4:

Behandling af indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.

Forslag fra

Forslaget blev

Punkt 5:

Næsteformanden fortæller om planerne for 2014.

Mikrobanen skal forbedres, startbom m.m.          medlemmerne skal i grupper, med forskellige arbejdsopgaver, og et bestyrelsesmedlem som tovholder.              Flere træningsledere.          Foråbentlig udvikling på trialbanen.              Der monteres webcam så banestatus er live-opdateret.           

Punkt 6:

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afstemning  foretages skriftligt med en stemme pr. medlem.

Jonas Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg.

Ian Fasken er på valg;

Bjarne Mazur er på valg;

Steen Andersen er ekstraordinært på valg, ønsker ikke genvalg.

Brian Larsen stiller op.

Keld Christensen stiller op.

Ian, Bjarne, Brian, Keld er valgt.

Der skal vælges 2 suppleanter:

Poul Mathiasen

Søren Møller

Revisor Steen Andersen.

Revisor suppleant Jens Knuttson

Punkt 7:

EVT.  Der foreslås at finde en venskabsklub til et fælles klubmesterskab, eller bytte samme.

Jan Feddersen fortæller om den nye miljøgodkendelse. Der mangler yderligere lydmålinger. Jan arbejder videre med dette.

Lene Feddersen spørger om der kan findes klubtrænere i KMCK.

Søren Møller foreslår at der indkøbes en prøvecrosser til mulige nye medlemmer.

Steen Andersen foreslår en til to åbent hus dage om året hvor mulige nye medlemmer kan prøve en crosser.

Der tages kraftigt  forbehold for fejl i referatet, MVH JonasJ