KMCK Bestyrelsesmøde d.24.6.-2013

 

Til stede er; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Ian Fasken , Carsten Jacobsen, Bjarne Mazur, Jonas Jensen.

 

Dagsorden:

1.  microbane

2  maxibane

3  b-dm

4  klasseinddeling klubmesterskab

5  kantinestatus

6  vaskeplads

7. Arbejdsdage.

8 kørsel i ryttergård.

9 evt.

 

Pkt. 1. startbom forventes modtaget ca 14 dage fra dags dato. C.A. håber at kunne få et skur fra Vamdrup flyveplads. Vi forsætter resten af året med gratis kørsel for mikro.

 

Pkt. 2. baneændringen er blevet positivt modtaget. De sidste ændringer foretages 25-6. Banen synes samme dag.

 

Pkt 3 samaritter er bestilt. P.H.     Uret skal repareres. B.M kontakter Christian Lang om dette. B.M. kontakter christian lang om tidstagning til b-dm. Vi kører C-maxi som supportklasse. (max 40, herefter lukkes der for tilmelding)

 

Pkt. 4 Det foreslås at vi ændrer klasseinddelingen i C så maskinstørrelser præmieres enkeltvis. Vedtaget. (J.J.) skriver på hjemmesiden.

 

Pkt. 5 kantinen kører godt men Betina mangler hjælp til vagterne. Træningslederne må ikke veksle i kantinekassen.

 

Pkt. 6 Ian regner med at kunne støbe i denne uge.

 

Pkt 7. reglen om arbejdsdage ændres så man fremover ikke får tvunge arbejdsdage, såfremt man er hovedmedlem i en klub (DMU og DMCU) som allerede har reglen om tre arbejdsdage. Dette annonceres på hjemmesiden (J.J.) gældende fra dags dato.

 

Pkt 8. det foreslås at vi tillader kørsel i ryttergården. Nedstemt. Vi bibeholder forbuddet mod kørsel i ryttergården. P.H sørger for skilte omkring det.

 

Evt. J.K.J vil gerne låne vores bane til en specialtræning mod at træne vores egne kørere. P.H snakker videre med ham. Sommerferien ligger i 28-29-30.

 

Referant Jonas Jensen

 

Næste B-møde er    kl.19.00

Punkter: