KMCK Bestyrelsesmøde d.15.4.-2013

 

Til stede er; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Ian Fasken , Carsten Jacobsen, Jonas Jensen.

 

Dagsorden.

1 .evaluering af løb

2 vaskeplads

3 tællerhus

4 vagtplan

5 klubmesterskab

6 mikro

7. transponderanlæg

8 nye medlemmer

9 kurser.

10 evt.

 

 

Punkt 1 evaluering af løb. Løbet gik godt. Vi skal have en generator til at nødtrække transponderanlægget. Peter har lejet en generator til næste løb, b-dm.

 

Punkt 2 vaskeplads. Vi har fundet en placering af de to containere til vaskepladsen.

 

Punkt 3 tællerhus. Vi har fundet en placering af tællerhuset.

 

Punkt 4 vagtplan. Carsten laver en vagtplan.

 

Punkt 5 klubmesterskab.Vi skal have lavet en drejebog omkring hvem der gør hvad.

 

Punkt 6 mikro. Carsten foreslår ændringer på mikrobanen. Desuden foreslås det at vi laver et uofficielt mikroløb, (åbent klubmesterskab) samt at mikro kører gratis på mikrobanen. Vedtaget. Datoer for mikroløb er 18-5  22-6  10-8 nærmere følger på hjemmeside.

 

Punkt 7 transponder. Vi skal have fulgt op på anlægget, sikre at det ikke fejler under løb, og evt. bruge en anden computer til at trække det.

 

Punkt 8 nye medlemmer. Vi har fået en seddel vi kan give til nye medlemmer. Carsten reviderer denne. Ian lægger den på hjemmesiden.

 

Punkt 9. kurser.

 

Punkt 10. evt. bettina finder en dato for en ungdomsweekend. Nærmere på hjemmesiden senere.

Vi skal have lukket den ene af vores facebook sider. Peter tager kontakt omkring det.

Carsten kontakter morten ladelund omkring et skilt med åbningstider til vores hegn.

 

Referant  jonas jensen..

 

 

Næste B-møde er    kl.19.00