KMCK Bestyrelsesmøde d.5/3 -2013

 

Til stede er; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Ian Fasken , Carsten Jacobsen, Jonas Jensen.

 

Dagsorden:

1 .træningsvagter

2 Klubløb.

3 Container

4 Kantinen

5 Pokaler

6 Flagposter

7. Trial

8 Evt

 

 

Pkt. 1 Træningsvagter.

vi starter året uden en træningsleder kalender. T.Lére findes undervejs. Ian er tovholder for at opdatere kalenderen. B.G spørger Klaus Hansen om træningslederkurser.

 

Pkt.2 Klubløb

 Datoer: (alle er torsdage)   18-4.     23-5.      6-6.      27-6      15-8        12-9

 

Pkt. 3  Peter ( Jan Feddersen ) har gang i at finde en container til vaskepladsen

 

Pkt, 4 Betinna taler selv med hjælpere til kantinen

 

Pkt. 5 Pokaler Betinna er i gang med pokaler hun mailer foto af disse rundt til godkendelse.

 

Pkt.6 Ian mangler tilbage melding fra hjemmeværnet til flagposter vi skal bruge 12 flagposter

         som skal besættes dette tager Ian sig af.

 

Pkt. 7 Carsten havde lavet udmeldelse til DMU som fremsendes

 

Pkt. 8 Evt.

Fyens motorsport har spurgt om de kan låne kmck´s bane, både til et løb d.20-5 og til en afdeling  af deres klubmesterskab. Bestyrelsen siger ok til klubmesterskaberne og løbet.  (20-5 er en helligdag. P.H. undersøger om vi må køre denne dag.)  der betales træningsgebyr fra kørerne.

P.H. foreslår at vi hæver vores træningsgebyr. Prisen hæves for 2013 til 70.-

Christian lang har spurgt om de må lave tællerkursus d. 6-4. det kan ikke lade sig gøre da vi har løb d. 7-4. P.H. informerer C.L.

 

 

 

Referant Jonas Jensen.

 

Næste B-møde er D 15-4. 19.00

Punkter: Opfølgning på Sjøholm cup, Vagtkalender.