KMCK Bestyrelsesmøde d. 11-12-2012

 

Til stede er; Peter Hyllested, Bettina Grundahl, Ian Fasken , Carsten Jacobsen, Jonas Jensen.

 

Dagsorden:

Løb 2013

Bestyrelsen og suppleanter.

Arb. Dage. Hvad skal laves.

Aftjente arb- dage.

Møde med kommunen.

Sponsorer.

Arb. Dage 2013

Indskrivning af medlemmer.

Førstehjælp.

Orientering omkring banen.

Evt.

 

P.H. orienterer om møde omkring en kommende Sjøholm Cup.

 

Løb: vi har fået B-DM D. 15-9 2013. Derudover er der ansøgt om en afdeling af Sjøholm cup. (13-4-2013).  Det besluttes at vi i 2013 indtil videre kun afholder disse to løb.

 

Reglerne omkring gratis medlemskab for bestyrelsen fastholdes, og det indskærpes at det kun er bestyrelsen og et barn i lige linie, som er gratis medlem af klubben…. Suppleanter til bestyrelsen er velkomne til b-møderne, men har ikke stemmeret.

 

Arb. Dage: I.F. håber at kunne få flyttet tællerhuset til næste år. Placeringen er stadig til debat… Ian står for udregning og indkøb af materialer til terrassen. Der skal graves pæle ned på micro (Vi lægger en arb. Dag d. søn. 20-1-2013 kl 9.00 (denne dag kan evt. bruges til at aftjene resterende arb. Dage 2012)samt søn. 3-3-2013 der informeres herom på hjemmesiden samt facebook.)

 

Møde med kommunen d 10-1-2013: P.H. orienterer. Vi forelægger en ny støjberegning med henblik på bedre vilkår for klubben. Vi anmoder kommunen om hjælp til dækning af diverse udgifter. C.J laver et oplæg omkring forbedringer på microbanen, og ansøger om økonomisk hjælp til dette.

 

Sponsorer:  C.J. har ansøgt om legat ved Vamdrup sparekasse og Trefor til forbedringer på microbanen (startbom). C.J. arbejder med en form for reklame for klubben, f.eks en udstillingsdag i Kolding storcenter. (kontakter Ole Blædel fra DMU)

 

Arb. Dage 2013.

 

Indskrivning af medlemmer. B.G. foreslår at vi laver en fælles indskrivningsdag. Søndag 6-1-2013 kl. 13-16. annonceres på hjemmesiden.

 

Førstehjælp: C.J. kontakter Jacob Kjull

 

Orientering omkring banen. J.J. orienterer om planer om mindre baneændringer.

 

Evt. vi arbejder videre med en vaskeplads. C.J. finder beton. Vi mødes 20-1-2013 kl 9.00 og planlægger…

 

Hædring af mestre. 23-2-2013 10.30 Koldinghus.. P.H. indstiller Marcus Petersen og Bastian Bøgh Dam.

 

Referant Jonas Jensen.