Bestyrelsesmøde D 20-11-2012.

Til stede er: Peter Hyllested, Steen Andersen, Ian Fasken, Carsten Jacobsen, Bettina Grundahl, Bjarne Mazur, Jonas Jensen.

Betyrelsen kostitueres:

Formand: Peter Hyllested

Næstformand: Carsten Jacobsen. Sponsorer

Kasserer: Steen Andersen.

Kørerrepræsentant: Jonas Jensen. Baneansvarlig

Bestyrelsesmedlem: Bettina Grundahl. Kantine

Bestyrelsesmedlem: Ian Fasken. bygningsvedligehold, talentudvikler, Tidstager.

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Mazur: Park og anlæg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jvf generalforsamling Pr. 13-11-2012 besluttes det at alle som har optjent Præmiepenge i 2012 får disse udbetalt, uanset om de har været med ved klubfesten. (uddeling af præmiepenge) Steen sørger for dette.

S.A arbejder på at skifte bank fra Danske Bank, til eks. Frøs.

Det besluttes at vi fremover ikke længere udbetaler præmiepenge til vores medlemmer. der kan altså ikke optjenes præmiepenge i 2013.

Der indhentes fremover børneattester på alle bestyrelsesmedlemmer. 

P.H. foreslår at vi bliver venskabsklub med Holstebro Motocross klub. P.H. Arbejder videre med dette, i samarbejde med HMCK.

1. Der indhentes tilbud på forsikringer ( Steen )

2. Der arbejdes på at får opsat udvalg : Træningsudvalg-baneudvalg-micro udvalg osv.

 

--------------------

Ref: Jonas Jensen.