Generalforsamling i Kolding motocross klub. 13-11-2012

------------------------------------------------------

Som dirigent vælges Klaus Hansen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Formand Peter Hyllested beretter om året som gik. beretningen godkendes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasserer Steen Andersen fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet Godkendes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Valg af bestyrelse: på valg er:

Peter Hyllested. Ønsker genvalg.

Steen Andersen. Ønsker genvalg.

Holger Starup. Ønsker  genvalg.

Lene Skovsgård. Ønsker ikke genvalg.

 

Valgt bliver:

Peter Hyllested, Steen Andersen, Bettina Grundahl, Carsten Jacobsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Valg af suppleanter:

Poul Starup, 1. Suppleant

Kenneth Grundahl, 2. suppleant.

------------------------------------------------------------------------------------------------

valg af revisor: og revisorsuppleant:

Revisopr: Inge Jørgensen

Revisorsuppleant: Klaus Hansen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EVT:

Der spørges til hvad der skal ske på microbanen. Peter Hyllested svarer at der PT. ikke har været energi til yderligere. Der foreslås et microudvalg.

Der foreslås at F.eks. stille op i storcenteret med crossere, for at tiltrække nye medlemmer.

Der foreslås at de hurtigere kørere skal træne de nye/ knap så hurtige kørere på udvalgte torsdage.

Der foreslås at klubben skal købe 1-2 små maskiner til udlån til prøveture.

Der foreslås at man tydeligere markerer på hjemmesiden hvem man kan henvende sig til, for evt. ændringer på banen. P.H. svarer at det ikke er

så ligetil at ændre på banen, både arbejdsmæssigt, men også af hensyn til miljøgodkendelsen.

Der skal meldes ud inden sæsonstart, MHT arbejdsdage o.lign.

Der foreslås at flytte sidste klubmesterskab tilbage til en lørdag, som det før har været.

Der stilles spørgsmål til beslutningen omkring uddelingen af præmiepenge. P.H. svarer at det vil blive drøftet i bestyrelsen ved næste B-møde. (ref: 20-11-2012)

Der foreslås at flytte bank, fra Danske Bank, for at få en bedre rente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Referant: Jonas Jensen.